Báo nước , Báo quạt , Báo nhớt

    Gói hàng bao gồm 1 sản phẩm, không bao gồm các phụ kiện khác.